Успешна 2018. година

Predsednik 2

Пише: 

Локална самоуправа у Жабарима асфалтирала улице, обезбеђивала водоснабдевање, сређивала школе и вртиће, а доводи и инвеститоре.

њени грађани, задовољни су овогодишњним учинком локалне самоуправе, јер се радило успешно у свим областима. У првом реду, радило се на довођењу инвеститора, јер је отварање нових радних места приоритет актуелне општинске гарнитуре. „Потписан је уговор са фирмом „Генерал Рецyцлинг“ ДОО о изградњи модерног постројења за третман неопасног отпада, у вредности од 3 милиона евра. Ова фирма запослиће 25 радника различитих квалификација у првој години пословања, са тенденцијом раста у складу са фазама пословног развоја“, рекао је Јован Лукић, председник општиен Жабари.

Радило се и на сређивању путне инфраструктуре, на више локација у самим Жабарима и околним сеоским насељима. Ојачана је коловозна конструкција локалног пута Тићевац-Врбница у вредности од око 5,4 милиона динара, а изведени су и радови на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица у насељу Точка, вредни 4,5 милиона. “Реконструисане су саобраћајнице у насељима Симићево, Влашки До, Жабари и Брзоходе у дужини од два километра, вредни 20 милиона динара. Од тога је 6,5 милиона учешће Министарства привреде, а 13,5 милиона издвојено је из буџета“, рекао је Лукић.

Осим наведених радова, обављена је и реконструкција тротоара – поплочавање друге стране Улице кнеза Милоша у Жабарима, укупне вредности 4,5 милиона динара, где је учешће Министарства привреде око 1,8 милион динара, а општине Жабари 2,7 милиона. Осим на путној инфраструктури, радило се и на водоснабдевању. Из општинског буџета реконструисан је главни цевовод у Александровцу, у вредности од око 5 милиона динара, чиме је решен дугогодишњи проблем водоснабдевења у овом насељу,

Општина Жабари ради и на унапређење просвете, преко обнављања и опремања школа. У ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима завршена је грађевинска фаза изградње фискултурне сале коју је финансирало Министарство омладине и спорта. „Завршени су и грађевински радови на адаптацији и санацији издвојених одељења школе у Кочетину и Сибници, вредни 30 милиона динара, које је финансирала Канцеларија за управљање јавним улагањима”, напомиње Лукић.

Урађени су и енергетски пасоши за школе у Жабарима и Брзоходу, као и кабинет за хемију и физику са комплетном опремом и наставним средствима у матичној школи у Жабарима. Урађени су и пројекти адаптације фасаде и ентеријера матичне школе са заменом свих врата, лед осветљењем и заменом свих радијатора, пројекат завршетка фискултурне сале, пројекат адаптације анекса школе – зграде предвиђене за вртић.

Урађен је и пројекат изгрдње игралишта пресвученог тартан подлогом као и атлетске стазе, пројекат спољашњег уређења дворишта и паркинга као и опремање кухиње у матичној школи. Вредност ових пројеката је преко 100 милиона динара и одобрени су од стране Канцеларије за јавна улагања, а почетак њихове реализације очекује се почетком следеће године.

У ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у Александровцу, у циљу побошања енергетске ефикасности централне школе, урађена је нова фасада, уграђене „паметне“ пумпе у котларници и замењени термо-вентили и унутрашња столарија у укупној вредности од 7,5 милиона динара. Од тога, 1,4 милиона је учешће Министарства рударства и нергетике, 2,8 милиона је из Програма Уједињених нација за развој и 2,7 милиона учешће општине. Урађен је и пројекат за потпуну реконструкцију школе, школског дворишта, ограде и школског терена у издвојеном одељењу школе у Влашком Долу.

Пажња се поклања и вртићима, па су у Предшколској установи „Моравски цвет“, у Жабарима и вртићу „Пчелица“ у Александровцу уз помоћ локалне самоуправе безбеђене радне униформе за све раднике и сву уписану децу. Окречена су оба објекта, извршене неопходне поправке и санације, а офарбани су и реквизити за игру деце у двориштима. “Набављени су компјутери за припремне предшколске групе, као и опрема, дидактички материјал и стручна литература неопходна за потребе образовања запослених и деце”, истакао је Лукић.

У протеклом периоду радило се и на побољшању здравствене заштите грађана. Уз помоћ Канцеларије за управљање јавним улагањима урађени су грађевински радови на санацији и адаптацији амбуланте у Влашком Долу, вредни 7,3 милиона динара. Из буџета општине издвијено је око 600.000 динара за куповину медицинског прибора, инструмената и неопходних апарата и 370.000 из донације ЕПС-а за куповину медицинске опреме и намештаја за несметано функционисање ове амбуланте. Овим улагањима добијена је потпуно нова и модерно опремљена амбуланта,

„У оквиру пројекта за суфинансирање мера популационе политике, општина је од Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију добила бесповратна средства за набавку медицинске опреме за опремање службе гинекологије у ДЗ Жабари и плату једног лекара опште праксе за рад са децом школског узраста, укупне вредности 5,5 милиона динара. Од тога је 4.455.000 учешће кабинета, а 1.113,750 учешће општине. Реализација овог пројекта је у току“, рекао је Лукић.

Комплетирана је донација Владе Јапана у виду ЦТГ апарата за гинекологију и ЕКГ апарата за службу педијатрије у износу од 2.200 евра. Набављен је аутоматски спољашњи дефибрилатор, урађен сервис лабораторијске опреме и ЕКГ апарата. Извршена је имплементација здравствено информационог система ХЕЛИАНТ ХЕЛТ и ХЕЛИАНТ МОНЕО, извршена обука и купљена неопходна опрема за функционисање ових програма.

“Потписан је уговор са фирмом МЕДИНИК о донацији 32 апарата за мерење шећера у крви, као и уговор са фирмом ПРОМЕДИА о давању на коришћење у пословне сврхе 3 апарата за лабораторију, биохемијског анализатора, хематолошког апарата и коагулометра”, набраја Лукић. Окречен је и реновиран улаз у дежурну службу, урађена је унутрашња лед расвета и спољашње осветљење дониране опреме и амбулантних возила, као и видео надзор централног објекта ДЗ Жабари.

Што се тиче области социјалне заштите, организована је новогодишња подела пакетића за децу из социјално угрожених породица добијених од донатора “Дунав осигурања” и трговине “Вива”. У току је поступак прибављања понуда за израду пројектне документаије за адаптацију зграде Центра за социјални рад.

Обезбеђена су и средства за услугу “Помоћ у кући одраслим и старим лицима”, у вредности од 5,7 милиона, уз запошљавање 13 лица – 11 геронтофомаћица, стручни радник и возач, а услугу користи укупно 85 одраслих и старих особа у насељима: Витежево, Породин, Жабари, Четереже, Брзоходе, Сибница, Симићево, Ореовица, Александровац, Влашки До, Миријево и Тићевац. Одлуком СО Жабари ова услуга и у 2018. години поверена је Центру за социјални рад, јер испуњава све стандарде, а и пошто поседује неопходну лиценцу са роком важења од 6 година.

Општина Жабари посебну пажњу усмерава на децу. За свако рођено дете исплаћује се 15.000 динара. Сви ученици од 1. до 4. разреда имају бесплатну ужину, бесплатан превоз обезбеђен је за све основце и средњошколце који путују у Свилајнац, Велику Плану и Пожаревац. Обезебеђени су пригодни поклони за све прваке, одличне ученике, носиоце вукових диплома, ђаке генерације и све ученике који су награђени на школским такмичењима. Обезбеђена је и материјална помоћ породицама ученика и за 44 студената укупне вредности 2.200.000 динара.

“Када сумирамо све резултате из ове године, можемо да закључимо да се постављени циљеви реализују одличним темпом, на задовољство како општинског руководства, тако и свих грађана општине Жабари. Показали смо да у години која је иза нас можемо много да постигнемо ако марљиво, вредно и заједно радимо. Све на чему радимо настојаћемо да удруженим снагама у наредним годинама завршимо, и тако нашу општину учинимо бољим, сигурнијим и лепшим местом за живот”, рекао је Лукић.

ОТПАД

Општина ради и на заштити животне средине, односно на системском уклањању и одлагању отпада. У ту сврху потписан је уговора са компанијом ДОО „АССА-ЕКО“ о прикупљању и одлагању комуналног отпада на регионалној депонију у Лапову.

ЈАВНИ РАДОВИ

Спроведен је јавни рад под називом „За образовање, спорт и културу“ на основу јавног конкурса Националне службе за запошљавање, који је имао за циљ упошљавање 4 лица теже запошљивих категорија у трајању од 4 месеца. Радови су изведени у насељима: Жабари, Ореовица, Александровац и Влашки До.

ДОМ КУЛТУРЕ

Средствима из општинског буџета изведени су радови на санацији и инвестиционом одржавању дела зграде Дома културе у Породину, у вредности од 5 милиона динара.

РАДНА МЕСТА

“Проблем незапослености је један од кључних проблема наше општине. Поред закљученог уговора за изградњу фабрике за третман неопасног отпада, у сталним смо преговорима са још неким потенцијалним инвестотирима, али о томе је најбоље причати када одређени договори буду коначни”, рекао је Лукић.

ИЗБЕГЛИЦЕ

Захваљујући Комесаријату за избеглице и миграције, Високом комесаријату УН и донаторима НВО Божур, Визија и ЦРС, у оквиру Регионалног програма за стамбено збрињавање избеглих лица на територији општине Жабари, у оквиру пројекта „Интегрисана подршка за расељена и избегла лица”, обезбеђена су средства за куповину пољопривредне опреме и механизације за 4 породице. У наредном периоду кренуће градња стамбене зграде на општинској парцели са 12 станова за социјално угрожене избегличке породице.