Планови инспекција за заштиту животне средине за 2019. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину
Извештај о раду за 2017. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2018 годину

Канцеларија број 16,

контакт телефон 012/250-130, локал 18

064/81-33-217.