Инспекција за заштиту животне средине

Канцеларија број 16,

контакт телефон 012/250-130, локал 18

064/81-33-217.