ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ    ЈАНУАР   ·         Израда годишњег извештаја о раду за предходну годину. ·         Редовна контрола одржавања комуналног реда. ·         Контрола обављања комуналне делатности. ·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа…