ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ    ЈАНУАР   ·         Израда годишњег извештаја о раду за предходну годину. ·         Редовна контрола одржавања комуналног реда. ·         Контрола обављања комуналне делатности. ·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа…

План инспекцијског надзора Комуналне и инспекције за друмски саобраћај за 2020. годину

    [accordion] [spoiler title=“План инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2020 годину“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]   [/spoiler] [spoiler title=“План инспекцијског надзора Инспекције за друмски саобраћај за 2020. годину“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]   [/spoiler] [spoiler title=“Извештај о раду 2019 “ open=“no“ style=“default“…

Комунална инспекција и инспекција за друмски саобраћај и путеве за 2019

[accordion] [spoiler title=“План инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2019. годину и позитивно мишљење надлежног министарства“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]   [/spoiler] [spoiler title=“План инспекцијског надзора Инспекције за друмски саобраћај за 2019. годину и позитивно мишљење надлежног министарства“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]   [/spoiler] [spoiler…