Спроведена набавка табли са називима улица и таблица са кућним бројевима

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ – Спроведена набавка табли са називима улица и таблица са кућним бројевима

На основу Уговора о додели наменских средстава за финансирање адресних таблица и бројева који је закључен између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Општине Жабари,  реализована је  набавке таблица улица и кућних бројева на територији општине Жабари.

У оквиру националног пројекта ажурирања Адресног регистра ЗАКЉУЧЕН ЈЕ Уговора о додели наменских средстава за финансирање адресних таблица и бројева

Учешће Министарства у оквиру националног пројекта ажурирање Ажурирање адресног регисра износи 1.050.000,00 динара, а општине Жабари 59.280,00 динара.

Након спроведеног поступка јавне набавке, Уговор о набавци табли  закључен је између општинске управе Жабари и добављача  ЕЛЕКТРА СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД, на износ од 924.400,00  динара без ПДВ-а, 184.880,00  динара ПДВ, односно 1.109.280,00  динара са ПДВ-ом.

 

Набаљено је 464 табли за обележавање улица и 2.534 табли за обележавање кућних бројева а све основу Решења Републичког геодетског завода.