Санација бујичних потока – обезбеђивање протицајног профила бујичних потока у општини Жабари

Zabari Bujicni Potoci (22)

На основу Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе који је закључен између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Општине Жабари, реализован је пројекат „Санација бујичних потока – обезбеђивање протицајног профила бујичних потока у општини Жабари“.

Учешће Министарства износи 809.459,00 динара, а општине Жабари 1.000.000,00 динара.

Уговор о извођењу радова је закључен са Јавно комунално предузеће „Белосавац“, ул. Хомољска 62, 12320 Жагубица, вредност радова 1.495.500,00 динара без ПДВ-а, 299.100,00 динара ПДВ. Односно 1.794.600,00 динара са ПДВ-ом,

У оквиру пројекта санирани су бујични потоци на к.п.бр. 6573 К.О. Жабари, потес Дуде Јовић, поток, дужине 133 метара, к.п.бр. 2512/1 К.О. Породин, потес Шајковац, река, дужине 479 метара, к.п.бр. 13522 К.О. Породин, потес Село, канал, дужине 458 метара.