Позив за јавну расправу

Комисија за израду Нацрта предлога Статута општине Жабари , на основу члана 64. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014,10/2015 и 6/2017) и члана 3. Закључка о приступању изради нацрта предлога Статута општине Жабари број 020- 63/2018-01 од 28.08.2018. године („Службени гласник општине Жабари”, бр. 10/2018), организује

ЈАВНУ РАСПРАВУ

поводом Нацрта предлога Статута општине Жабари

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица у општини Жабари да дају своје предлоге, примедбе и сугестије на напред наведени нацрт одлуке.

Своје предлоге, примедбе и сугестије сви заинтересовани могу доставити у писаној форми, поштом на адресу: Скупштина општине Жабари, Кнеза Милоша бр. 103,12374 Жабари, непосредно преко писарнице Општинске управе општине Жабари или електронском поштом на адресу: sozabari@ptt.rs – за Комисију за израду нацрта предлога Статута општине Жабари.

Јавна расправа о Нацрту лредлога Статута општине Жабари биће одржана од 24. септембра до 08. октобра 2018. године.

Нацрт одлуке биће објављен на званичном сајту општине Жабари и на огласној табли општине Жабари.