Помоћ у кући

Gerontodomacice

Председник Општине Жабари Јован Лукић и директорка Центра за социјални рад Општине Жабари Марина Милошевић, потписали су уговор о поверавању пружања услуге „Помоћ у кући“ Центру за социјални рад.

У буџету Општине Жабари обезбеђена су средства за реализацију овог уговора у оквиру Пројекта „Помоћ у кући за одрасле и старе“ у укупном износу од око 5,73 милиона динара, а од тога 3 милиона динара из буџета Општине и 2,73 милиона динара из наменских трансфера.

У оквиру пројекта биће упошљено 13 радника, 11 геронтодомаћица, возач и стручни радник – руководилац службе.

Уговор је закључен на период од осам месеци, а реализација овог пројекта почеће 1. маја. Овом услугом пружаће се помоћ у кући одраслим и старим лицима на територији општине Жабари којима је таква помоћ неопходна.