ПРЕДЛОГ ЗА ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2021. ГОДИНЕ

Општина Жабари позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Предлога Одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџета општине Жабари за 2021. години , као и да дају своје предлоге и примедбе. Јавна расправа ће се спровести у периоду…

Oбавештење за грађане

Поштовани суграђани, Oпштинска управа општине Жабари обавештава вас да је отпочела са радом на изради Одлуке о првој измени и допуни одлуке буџету општине Жабари за 2021. годину. У циљу транспарентног трошења средстава, неопходно је да и ви активно учествујете у буџетском процесу. Мишљење наших…

Одлука о трећој измени и допуни одлуке о буџету општине Жабари за 2020. годину

На основу чл. 43. Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС", бр.54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр.,108/13,142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019 и 72/2019), и члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије бр. 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члан 40. став…

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Поштовани суграђани, Oпштинска управа општине Жабари обавештава вас да је отпочела са радом на изради Нацрта Одлуке о буџету општине Жабари за 2021. годину. У циљу транспарентног трошења средстава, неопходно је да и ви активно учествујете у буџетском процесу. Мишљење наших суграђана је путоказ за…