Oбавештење за борце и ратне војне инвалиде

ОБАВЕШТЕЊЕ о процедури, времену, начину и условима за подношење пријава за утврђивање испуњености услова за остваривање права на куповину стана за локације Краљево, Крагујевац, Сремска Митровица и Врање.

Подносиоци пријаве могу бити:
1. Борац, држављанин Републике Србије који је као припадник оружаних снага Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (у даљем тексту: СФРЈ), вршио војне дужности или друге дужности за војне циљеве или за друге циљеве државне безбедности у оружаним акцијама ради одбране суверенитета, независности и територијалне целокупности СФРЈ у периоду од 17. августа 1990. године до 27. априла 1992. године, a за припаднике оружаних снага СФРЈ стационираних на територији Босне и Херцеговине до 19. маја 1992. године; као припадник оружаних снага Савезне Републике Југославије (у даљем тексту: СРЈ), Државне заједнице Србија и Црна Гора (у даљем тексту: ДЗСЦГ), односно Републике Србије вршио војне дужности или друге дужности у оружаној акцији предузетој за време мира ради одбране суверенитета, независности и територијалне целокупности СРЈ, ДЗСЦГ, односно Републике Србије, у периоду после 27. априла 1992. године; као припадник оружаних снага СРЈ вршио војне дужности или друге дужности за војне циљеве или за циљеве државне безбедности ради одбране суверенитета, независности и територијалне целокупности СРЈ, од 24. марта 1999. до 26. јуна 1999. године, као и лица из члана 23а Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18), односно и лице које је добровољно учествовало у рату односно оружаним акцијама предузетим у миру, уколико је било укључено у састав званичних јединица снага безбедности СФРЈ, СРЈ, ДЗСЦГ, односно Републике Србије;

Опширније у документацији: