Oбавештење у вези овере потписа

man writing on paper

Овера потписа бирача који подржавају изборну листу кандидата за народне посланике или изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине
Жабари, може се вршити у просторијама Општинске управе општине Жабари, у улици Кнеза Милоша број 103 у Жабарима, радним данима у току радног времена, као и викендом, у времену од 09,00 до 15,00 часова.

Напомена: Накнада за оверу потписа износи 30 динара по потпису, у складу са Правилником о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу кандидата за народне посланике или посланике, предлог кандидата за председника Републике, односно изборну листу кандидата за одборнике јединице локалне самоуправе.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ