Обавештење -Увид у бирачки списак

Img 20210210 133624

На основу Закона о јединственом бирачком списку и упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку и Одлуке
о расписивању избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, Општинска управа Жабари обавештава грађане са
подручја општине Жабари да се:
– У бирачки списак уписују се лица која имају бирачко право, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која
бирачко право стичу најкасније на дан избора.
– Излаже се на увид део јединственог бирачког списка за подручје општине Жабари ради провере да ли су грађани уписани у бирачки
списак и да ли су уписани подаци тачни.

Увид се може извршити непосредно, у седишту општинске управе Жабари, у улици Кнеза Милоша број 103, у канцеларији број
10 од 7,00 до 15,00 часова, или електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне
самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, као и
слањем СМС поруке са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и на наведеној интернет
страници министарства.

Од проглашења изборне листе, право на увид има и подносилац изборне листе, или лице које он овласти у складу са законом, по
истом поступку по коме то право имају и грађани.
-До закључења бирачког списка, односно до 01. децембра 2023. године у 24 часа, грађани могу захтевати доношење решења на којима
се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) од стране општинске управе Жабари, у
канцеларији број 10.
-Од закључења бирачког списка, односно од 01. децембра 2023. године, све до 72 часа пре дана избора, Министарство државне управе
и локалне самоуправе доноси решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна, или
исправка).
-Грађани могу, најкасније 25. новембра 2023.године, поднети захтев општинској управи Жабари, у канцеларији број 10, да се у бирачки
списак упише податак да ће гласач на предстојећем изборима за народне посланике, гласати према месту боравишта у земљи, као и да
гласач који има боравиште у иностранству може преко дипломатско-конзуларног представништа Републике Србије поднети
општинској управи по месту његовог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њему уписани у
бирачки списак.
-Све информације могу се добити на број телефона 064/8133233.