ОБАВЕШТЕЊЕ о бесплатној правној помоћи

Обавештавају се грађани-ке општине Жабари да ће се од 02.децембра 2019.године, вршити пријем Захтева за одобравање бесплатне правне помоћи а у складу са Законом о бесплатној правној помоћи (“Сл.гласник РС“.бр.87/18).

Наведеним Законом прописани су услови за пружање бесплатне правне помоћи, услови бесплатне правне помоћи као и ко има право на бесплатну правну помоћ.

На основу Потврде Министарства правде бр.021-01-111/19-22-344 од 14.10.2019.године о успешно завршеној обуци за одлучивање за одобравање бесплатне правне помићи, Министарка правде донела је Решење бр.021-01-110-22-344 од 14.10.2019.године којим издаје дозволу за одлучивање о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи Љубодрагу Чолићу на три године од дана издавања.

Бесплатну правну помоћ из надлежности општине Жабари, пружа служба за бесплатну правну помоћ општине Жабари.

Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи преузима се на шалтеру писарнице општинске управе Жабари или са сајта општине Жабари и подноси се бесплатно на шалтеру писарнице општинске управе Жабари.

ПРИЛОГ:

  1. Законом о бесплатној правној помоћи (“Сл.гласник РС“.бр.87/18),

  2. Захтева за одобравање бесплатне правне помоћи,

  3. Потврда Министарства правде бр.021-01-111/19-22-344 и

  4. Решење Министарке правде бр.021-01-110/19-22-344.