Koнкурс „Завичајно звоно професора Вучковића“

person about to write on white printer paperr

Центар за културу „Војислав Илић Млађи“ Жабари

Расписује конкурс за књижевну награду под називом „Завичајно звоно професора
Вучковића“ у две категорије: за најбољу необјављену завичајну песму и најбољу
необјављену краћу причу о завичају.
Учесници конкурса могу да пошаљу највише два рада из обе категорије под истом
шифром откуцане у два примерка на адресу: Центар за културу „Војислав Илић
Млађи“ Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, под назнаком „За конкурс“,
најкасније до 14. јануара 2024.године.
Решење шифре се доставља у посебној коверти заједно са радовима са следећим
подацима: име и презиме, адреса,број телефона и краћа биографија.
Најуспешнији радови биће објављени на сајту Општине Жабари и у Зборнику који ће
бити штампан сваке треће године.

Информације: 012/250-858, czkzabari@gmail.com