Kонкурс за упис деце у Предшколску установу “ Моравски цвет“ Жабари

Photo By Bbc Creative

На основу чл. 4,- б.Правилника о условима за упис, боравак и испис деце из Предшколске установе “ Моравски цвет“ Жабари , директор Предшколске установе “ Моравски цвет“ доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УПИС ДЕЦЕ

 

I Расписује се конкурс за упис деце у Предшколску установу “ Моравски цвет“ Жабари.

II Пријем захтева траје у периоду од 15.априла до 1. јуна 2023.године.

Родитељи могу да пријаве дете за упис преко е – портала- https://euprava.gov.rs/

Одлука ће бити објављена на сајту ПУ „ Моравски цвет“-  http://moravskicvet.com/

III Примају се захтеви за упис деце у целодневни боравак, за формирање нових група за наредну радну годину, за децу рођену у периоду од 01 марта 2022. до 28.фебруара 2023. године.

Примају се захтеви за упис деце у обавезни припремни предшколски програм, за формирање нових група за наредну радну годину, за децу рођену у периоду од 01.марта 2017. до 28.фебруара 2018. године.

Пријем захтева за упис деце у целодневни и полудневни боравак за већ формиране групе, врши се током целе године, а упис је могућ уколико постоје слободна места у групама.

По протеку рока за пријем захтева, упис је могућ уколико постоје слободна места у групама.

Родитељи већ уписане деце, која похађају предшколску установу, не морају подносити нове захтеве, постојећи Уговори ће бити продужени од наредне радне године (01.09.2023.).

IV Конкурсна комисија објављује листе примљене деце на огласној табли установе,као и на сајту ПУ „ Моравски цвет“- http://moravskicvet.com/  и писмено обавештава родитеље примљене деце најкасније до ЗО.јуна 2023.године.