Конкурс за „Остале културне манифестације општине Жабари“

На основу члана 44. Закона о култури („Сл Гласник РС“ бр. 72/2009) и члана 35. Статута Центра за културу „Војислав Илић-Млађи“ Жабари, Управни одбор Центра за културу „Војислав Илић-Млађи“ Жабари дана 21.03.2022.године објављује јавни позив за доделу средстава у оквиру пројекта „Остале културне манифестације општине Жабари“

 

 

Преузмите обрасце:

  1. јавни позив редовна средства 2022
  2. П Р И Ј А В А остале манифестације 2022
  3. подаци о КУД-у рдовна средства 2022
  4. Јавни позив остале манифестације 2022