КОНКУРС за књижевну награду „Војислав Илић -Млађи“

Центар за културу

 

„Војислав Илић– Млађи“Жабари

 

расписује:

 

К О Н К У Р С

за књижевну награду

„Војислав Илић -Млађи

У две категорије

– најбољи сонет и

– најбоља дечија песма

Највише три песме, откуцане у три примерка,

Слати под шифром на адресу:

Центар за културу

„Војислав Илић-Млађи“

12374 Жабари,

Најкасније до28.09.2018.год.

са назнаком„за конкурс“.

Најуспешнији радови биће објављени

на сајту Општине Жабари.

 

Телефон за информације:012/250-145 и 012/250-230