Коначна листа

man climbing on ladder inside room

На основу чланова 27. став 10. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени лист општине Жабари“ број 312-26/2022-02 од 24.05.2022. године) (у даљем тексту: Правилник), Одлуке о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Жабари за 2022. годину, број 312-8/2020-02 од 09.08.2022. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације, која је образована и именована решењем председника општине Жабари, број 312-8/2022-02 од 26.05.2022. године (у даљем тексту: Комисија), дана 27.10.2022. године, након извршеног теренског обиласка из члана 27. став 9. Правилника, утврдила је следећу:

 

 

К О Н А Ч Н У   Л И С Т У

крајњих корисника којима ће се доделити средства

за спровођење мера енергетске санације

 

Комисија је дана 10. августа. 2022. године, објавила Јавни конкурс суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Жабари за 2022. годину (у даљем тексту: Јавни конкурс).

Јавни конкурс објављен је на званичној интернет страници општине Жабари (https://zabari.org.rs) и на огласној табли Општинске управе општине Жабари.

На Јавни конкурс поднето је укупно 37 (тридесет и седам) пријава за мере енергетске санације.

Комисија је дана 26.09.2022. године, утврдила и објавила Прелиминарну листу крајњих корисника којима ће се доделити средства за спровођење мера енергетске санације.

Комисија је у периоду од 03.10.2022. године до 17.10.2022. године, извршила теренски обилазак из члана 27. став 9. Правилника.

Средства за суфинансирање, опредељена Јавним конкурсом, ДОДЕЉУЈУ СЕ следећим крајњим корисницима:

 

Ред.бр. Име и презиме Број пријаве
1. Миодраг Јевтић 312-8-25/2022-02
2. Драгиша Јосић 312-8-12/2022-02
3. Радиша Стевић 312-8-4/2022-02
4. Радослав Стефановић 312-8-2/2022-02
5. Зорица Милошевић 312-8-35/2022-02
6. Саша Јовановић 312-8-11/2022-02
7. Снежана Адамовић 312-8-1/2022-02
8. Живота Момчиловић 312-8-6/2022-02
9. Санела Тодоровић – Вулић 312-8-7/2022-02
10. Душица Јовић 312-8-20/2022-02
11. Предраг Вујчић 312-8-30/2022-02
12. Љубица Радојковић 312-8-16/2022-02
13. Љубиша Михајловић 312-8-9/2022-02
14. Драгослав Миливојевић 312-8-21/2022-02
15. Анђелка Ћирић 312-8-36/2022-02
16. Радица Трандафиловић 312-8-28/2022-02
17. Ранко Јанковић 312-8-10/2022-02
18. Мирољуб Станојевић 312-8-24/2022-02
19. Недељко Стојадиновић 312-8-26/2022-02
20. Марија Радовић 312-8-31/2022-02
21. Александар Станојевић 312-8-34/2022-02
22. Предраг Стевановић 312-8-23/2022-02
23. Живорад Несторовић                  312-8-32/2022-02
24. Михајло Петровић 312-8-5/2022-02
25. Милица Милановић 312-8-22/2022-02
26. Филип Ђорђевић 312-8-37/2022-02
27. Љубица Узелац 312-8-29/2022-02
28. Ненад Радојковић 312-8-18/2022-02
29. Златан Петровић 312-8-33/2022-02
30. Златан Милојковић 312-8-8/2022-02
31. Србољуб Милојковић 312-8-15/2022-02
32. Милица Степановић 312-8-14/2022-02
33. Микица Стојановић 312-8-17/2022-02

 

Због утрошка средстава за суфинансирање, опредељених Јавним конкурсом, НЕ ДОДЕЉУЈУ СЕ следећим крајњим корисницима:

Ред.бр. Име и презиме Број пријаве
1. Малиша Миливојевић 312-8-13/2022-02
2. Живорад Николић 312-8-3/2022-02

 

Пријаве на Јавни конкурс, које су непотпуне, односно које су повучене и које Комисија није разматрала су пријаве следећих подносилаца:

Ред.бр. Име и презиме Број пријаве
1. Миодраг Живановић 312-8-19/2022-02
2. Бранко Гледић 312-8-27/2022-02

 

Подносилац пријаве на Јавни конкурс, може поднети приговор Комисији на ову листу, у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања на званичној интернет страници општине Жабари и на огласној табли Општинске управе Жабари.

 

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ