Јавни позив за подстицајнa средстава за инвестиције у пољопривреди – Сектор механизација

red and blue tractor on green grass field under white clouds during daytime

Предмет јавног позива:

  1. Јавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области пољопривреде на територији општине Жабари за 2023. годину (у даљем тексту: подстицајна средства).
  2. Достављање пријава за доделу подстицајних средстава по овом Јавном позиву могу остварити физичка и правна лица уколико су инвестиције реализоване у 2023. години.
  3. Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији општине Жабари, да поднесу захтев за доделу подстицајних средстава за инвестиције у пољопривреди по секторима:

 

Oпширније: