Jaвни позив за доделу средстава за културу

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ  За доделу средстава Културно-уметничким друштвима на територији општине Жабари

 

 


2. Ј А В Н И    П О З И В   за доделу средстава у оквиру пројекта „Остале културне манифестације општине Жабари“