Информација за све привредне субјекте који ангажују запослене у време забране кретања.

Информацију може преузети са сајта Министарства привреде https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/

Преузети формулар са интернет странице је потребно послати мејлом на  vanrednostanje@privreda.gov.rs

Подсећамо да јавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач Република Србија, захтев подносе преко Министарства привреде на адресу javna.preduzeca@privreda.gov.rs , док они чији је оснивач локална самоуправа захтев подносе преко Министарства за државну управу и локалну самоуправу на адресу lokalna.samouprava@mduls.gov.rs .