Дозвољава се рад зелених пијаца на територији општине Жабари

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 29/2020); члана 41. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени лист РС“ бр. 87/2018); члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 98/2010) и члана 4. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 31/2020, 58/2020) и Закључка Владе Републике Србије 05 број 53-3259/2020 од 20.04.2020. године који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 58/2020 од 20.04.2020. године, Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари на седници одржаној дана 21.04.2020. године, доноси

 

Н А Р Е Д Б У

I

Дозвољава се рад зелених пијаца на територији општине Жабари, које су за време ванредног стања обуставиле рад по Наредби штаба за ванредне ситуације за територију општине Жабари број 06-14/2020-01 од 16.03.2020. године, почев од 21.04.2020. године.

II

Корисници услуга (закупци тезги и посетиоци, односно купци) дужни су да се придржавају упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну заштиту.

III

Даном доношења ове Наредбе, престаје да важи Наредба штаба за ванредне ситуације за територију општине Жабари број 06-14/2020-01 од 16.03.2020. године.

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

 

У Жабарима

Број: 06-14/2020-01

Датум: 21.04.2020. године

КОМАДАНТ

Штаба за ванредне ситуације

Општине Жабари

Јован Лукић

НАРЕДБА ЗА ДОЗВОЉЕН РАД ЗЕЛЕНИХ ПИЈАЦА