Дозвољава се рад робних (бувљих) пијаца на територији општине Жабари

Baner Stab

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари дана 07.04.2021. године, доноси

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У

I

Дозвољава се рад робних (бувљих) пијаца на територији општине Жабари, које су обуставиле рад по Наредби штаба за ванредне ситуације за територију општине Жабари број 06-12/2021-01/1 од 17.03.2021. године, почев од 08.04.2021. године.

II

       Корисници услуга (закупци тезги и посетиоци, односно купци) дужни су да се придржавају упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну заштиту.

III

        Даном доношења ове Наредбе, престаје да важи Наредба штаба за ванредне ситуације за територију општине Жабари број 06-12/2021-01/1 од 17.03.2021. године.

 

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

 

У Жабарима

Број: 06-12/202-01/2

Датум: 07.04.2021. године

 

                                                                                                            КОМАДАНТ

                                                                                                Штаба за ванредне ситуације

                                                                                       Општине Жабари

                                                                                      Јован Лукић, с.р.