ЈАВНИ УВИД за израду Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ореовица, Општина Жабари  

1_KTP sa granicom 2.1_Izvod iz ppo_refralna karta 1_namena_prostora 2.2_Izvod iz ppo_refralna karta 2_mrez.naselja .jav.sluzb i infrast 2.3_Izvod iz PGR-a naselja Oreovica 3_Postojeca namena povrsina 4_Planirana namena povrsina TEKST Rани JU прве измене и допуне ПГР Ореовица Рани јавни увид Прве измене и допуне ПГР Ореовица

Jавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије

    Уколико желите мапе бољег квалитета или имате сугестије посетите доле наведени линк на коме се се налази образац за сугестије. https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-republike-srbije-od-2021-do-2035-godine-i-izveshtaj-o