Jaвни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за инвестиције у пољоприведи у 2022

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, 10/13, 142/14, 103/15, 101/16) и на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник општине Жабари“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне…