ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Комисија за спровођење поступка избора програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Жабари, расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФИНАНСИРА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ У 2020. ГОДИНИ 15-6-2020 Oдлука…

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање редовних потреба из Правилника о категоризацији спортова

На основу члана 141.3акона о спорту(Службени гласник РС“бр.24/11,99/2011. и др.закон),Правилника о додели средстава за финансирање потреба у области спорта на територији општине Жабари , Комисија за спорт општине Жабари расписује дана 12.01.2019.године ЈАВНИ ПОЗИВ За финансирање редовних потреба из Правилника о категоризацији спортова, критеријумима и…

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама

На основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама (‘’Службени гласник РС’’, број 36/2006 ), члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији…

Kонкурс за финансирање програма од јавног значаја која реализују удружења

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ реализује УДРУЖЕЊА И ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БИЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ. 1. Јавни позив                                       …

Календар јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења

  Општина Жабари објављује Календар јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине у 2018. години.