Јавни позив– Грађевински радови на реконструкцији објекта Центра за социјални рад у Жабарима.

07.5.2021 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 26-4-2021 Odluka o dodeli ugovora 12-3-2021 Javni poziv – prečišćeni tekst 03-03-2021Javni poziv – prečišćeni tekst Centar za socijalni rad Žabari 26-2-2021 Javni poziv – prečišćeni tekst 26.02.2021. 22-2-2021 Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama…

ЈН 06-2020 “Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари”

12.11.2020.Обавештење о закљученом уговору 29-10-2020. Oдлука о додели уговора 01-9-2020. Обавештење о закљученом уговору 31-8-2020 Oдлука о наставку поступка 08-7-2020 Обавештење о поднешеном захтеву за заштиту права 2 06-7-2020 Обавештење о поднешеном захтеву за заштиту права 25-6-2020 Одлука о додели уговора 09-6-2020 IZMENA I DOPUNA…

ЈН 9/2020 Асфалтирање путева на територији општине Жабари – насељена места Миријево, Свињарево, Влашки До и Полатна

23-9-2020  Обавештење о закљученом уговору 08-9-2020. Одлука о додели уговора 09/2020 28-8-2020 IZMENA I DOPUNA KD JN 9 2020 28.08.2020. 28-8-2020 OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA JN 9 2020 28.08.2020. 28-8-2020 POJASNJENJE KD JN 9 2020 28.08.2020. 12-8-2020 Pojašnjenje konkursne dokumentacije JN 9 2020 12-8-2020 IZMENA…

JН 8/2020 „Набавка и испорука електричне енергије“

13-8-2020 Обавештење о закљученом уговору 27-7-2020 Oдлука о додели уговора 14.07.2020.Позив за подношење понуда 14.07.2020 Конкурсна документација  

JН 7/2020 Закључен уговор -ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

„ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ“ број ЈН 7/2020 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 10-8-2020 10. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 7 2020 PP 20-7-2020 Одлука о додели уговора 06-7-2020 Измена и допуна конкурсне документације 2 06-7-2020 Oбавештење о продужењу…

ЈН 10/2020 Летње одржавањe локалних путева и улица на територији општине Жабари

06-8-2020 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 23-7-2020 Oдлука о додели уговора 09-7-2020 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 09-7-2020 Конкурсна документација  

JН 7/2020 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК „ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ“ број ЈН 7/2020 23-6-2020 Obavestenje o obustavi postupka 15-6-2020 Oдлука о обустави поступка 05-6-2020. Појашњење конкурсне документације 03-6-2020.Позив за подношење понуда  03-6-2020  Kонкурсна докуметација  (word)  03-6-2020  Kонкурсна докуменатација 

ЈН број 5/2020 канцеларијски материјал по партијама закључен уговор

04-6-2020 Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 04-6-2020 Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 20-5-2020 Oдлука о додели уговора 30-4-2020 Позив за подношење понудa 30-4-2020 Конкурсна документација    

JН 03/2020 Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике  Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-23/2020-01 од 24.03.2020. године, Општинска управа општине Жабари дана 30.03.2020. године објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без…