МЕЊА СЕ Решење о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ Број: 119-01-00098/2021-09 Датум: 29. март 2021. године Београд Немањина 22 – 26