Упутство за плаћање такси – Обједињена процедура

Група за обједињену процедуру, Одељења за привреду урбанизам и друштвене делатности
Oпштинске управе општине Жабари, издаје

УПУТСТВО

У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и
објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне
евиденције обједињене процедуре.

 

Упутство за плаћање такси

Закључци

 1. Закључак о одбацивању водовода у Александровцу
 2. Закључак о одбацивању за гасовод у Тићевцу
 3. Закључак о одбацивању за оптички кабал у општини Жабаљ
 4. Закључак о одбацивању за САВО ЈОВОВИЋ из ЖАБАРА
 5. Закључак о одбацивању за СЛОБОДАНА ИЛИЋА из ПОРОДИНА
 6. Zakljucak-Trifunovic-Slavica-iz-Aleksandrovca
 7. zakljucak-o-odbacivanju-obradovic-sasa-porodin
 8. zakljucak-odbacivanje-malisa-projekt-lokacijski-uslovi
 9. zakljucak-odbacivanje-malisa-projekt
 10. zakljucak-odbacivanje-jp-dioz-put-mirijevo
 11. zakljucak-odbacivanje-jp-dio-zabari
 12. Zakljucak-Milosevic-Sasa-iz-Vlaskog-Dola-1
 13. zakljucak-dp-o-odbacivanju-sistema-za-navodnjavanje-zabarske-kasete21032017
 14. zakljucak-dp-o-odbacivanju-pomocni-objekat-u-zabarima
 15. Zakljucak DP o odbacivanju vodovoda u Aleksandrovcu
 16. Zakljucak DP o odbacivanju rekonstrukcija vodovoda u Vlaskom Dolu