Јaвна набавка 1/2020 Набавка матријала за саобраћај

21-4-2020 Обавештење о закљученом уговору 20-3-2020 Одлука о додели уговора 03-3-2020 Позив за подношење понуда 03-3-2020 Конкурсна документација  

ЈН 1/2019 Набавка материјала за саобраћај

Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 1/2019. 14-04-2019. Обавештење о закљученом уговору 20-03-2019. Одлука о додели уговора 05-03-2019.  Позив за подношење понуда ЈН 1/2019 05-03-2019, Конкурсна документација ЈН 1/2019