Интерни конкурс

у складу са Решењем о потреби попуњавања слободних извршилачких радних места, број 10-3 /2023-01 од  02.06.2023. године, начелник Општинске управе општине Жабари, оглашава:   ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ I Орган у коме се радно место попуњава:…

Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места

Датум оглашавања:  22. децембар  2022. године Датум истека рока за пријављивање:  30.  децембар  2022. године   На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017- др. закон, 95/2018, и 114/2021), чланова 4, 5,…

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017- др. закон, 95/2018, и 114/2022), чланова 4, 5, 6. и 7. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним…