3. измена плана набавки за 2018 годину

25.7.2018. Трећа измена плана јавних набавки за 2018. годину Општинске управе Жабари

 

 

24-5-2018.   Друга измена плана јавних набавки за 2018. годину Општинске управе Жабари

 Датум објаве Назив документа 
27.03.2018. Прва измена плана  јавних набавки за 2018.годину

План јавних набавки за 2018. годину Општине Жабари

 Датум објаве Назив документа 
23.02.2018 План јавних набавки за 2018.годину

План јавних набавки за 2018.годину

 Датум објаве Назив документа  
22.01.2018 План јавних набавки за 2018.годину

Јавна набавка МВ 11/2018 закључен уговор

8.  Обавештење о закљученом уговору – Партија 1      27.04.2018. године 

7.  Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 27.04.2018. годинe

 6. Одлука о додели уговора 19.04.2018. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Број ЈН 11/2018

У поступку јавне набавке мале вредности добра – канцеларијски материјал по партијама, бр.404-43/2018-01 наручилац општинска управа општине Жабари, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности добра – канцеларијски материјал по партијама.
Понуда мора да бити у целости припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора да испуњава све услове у поступку јавне набавке по ЗЈН.

  1. Позив за подношење понуда                   03.04.2018. године
  2. Конкурсна документација                         03.04.2018. године
  3. Изменa конкурсне документације            10.04.2018. године
  4. Конкурсна документација – измењена     10.04.2018. године
  5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда        10.04.2018. године

 

 

JНМВ 12/2018 закључен Уговор

1. Обавештење о закљученом уговору- Партија 1 2018/04/25. године
2. Обавештење о закљученом уговору- Партија 2 2018/04/25. године


 24.4.2018.  Одлука о додели уговора


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуге дератизација и сузбијања комараца
ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2018

1. Позив за подношење понуда           12.04.2018. године
2. Конкурсна документација                  12.04.2018. године

 

 

Календар јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења

 

Општина Жабари објављује Календар јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине у 2018. години.