МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД ГРАНИЦА БУГАРСКЕ-ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ

ПЗ Породин 23-9-2019 ПЗ Умрли Симићево 465-15 oд 23-9-2019 ПЗ странци 463-13 од 02.09.2019 ПЗ умрли 463-13 од 03.09.2019 rešenje 20.08.2019. Simićevo0 rešenje 21.08.2019.       1. Oбавештење 2.Жабари 3.Симићево 4.Oреовица Слика 2 Јужни ток 5 Породин Решења Решење ПЗ Жабари PZ za naslednike…