Јавне набавке

ЈН 4/2019 Одлука о додели уговора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова – број ЈН 4/2019 „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ“ 18-4-2019. Одлука о додели уговора 02-04-2019 Пojaшњење конкурсне документације 4 28-3-2019. IZMENA I DOPUNA KONKURSNE…

0 comments

ЈН 05/2019 Услуге дератизације и сузбијања комараца

„Услуге дератизације и сузбијања комараца“ број ЈН 5/2019. са данашњим датумом, 2019/03/29. године. (наручилац Општинска управа Жабари). 15-4-2019. Одлука о додели уговора 29-3-2019. Позив за подношење понуда 29-3-2019 Конкурсна документација

0 comments

ЈН 1/2019 Набавка материјала за саобраћај

Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 1/2019. 14-04-2019. Обавештење о закљученом уговору 20-03-2019. Одлука о додели уговора 05-03-2019.  Позив за подношење понуда ЈН 1/2019 05-03-2019, Конкурсна документација ЈН 1/2019

0 comments

JН 08/2019

„Асфалтирање путева на територији општине Жабари“ број ЈН 8/2019 12-4-2019   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова „Асфалтирање путева на територији општине Жабари“ број ЈН 8/2019 12-4-2019 Конкурсна документација

0 comments

ЈН 7/2019 Одлука о додели уговора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова „Вишепородични стамбени објекат к.п.бр. 6755 К.О. Жабари – спољно уређење“ број ЈН 7/2019 12-4-2019 Одлука о додели уговора 29-3-2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 29-3-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

0 comments

ЈН 2/2019 Закључен уговор

Изградњa кабловског вода за прикључење вишепородичног стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима на кп.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС „Жабари““ број ЈН 2/2019. 11-4-2019. Обавештење о закљученом уговору 29-3-2019 >Одлука о додели уговора 06-03-2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈН 2-2019 06-03-2019, КОНКУРСНА…

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ 2/2018 Одлука о додели уговора

  отворени поступак доделе јавног уговора о ЈПП са елементима концесије за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине Жабари 10-4-2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку „Обављање комуналне делатости сакупљања, транспорта и депоновања комуналног…

0 comments

ЈН 3/2019 Закључен уговор

10-4-2019. Обавештење о закљученом уговору јн 03-2019 25-3-2019. Oдлука о додели уговора  14-03-2019. Измена и допуна конкурсне документације за ЈН 3/2019 14-03-2019. Измена и допуна конкурсне документације за ЈН 3/2019 14-03-2019. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА „Рушење и уклањање остатка изгорелог објекта у…

0 comments

ЈН 1/2019 Одлука о додели уговора

Летње одржавањe локалних путева и улица на територији општине Жабари“ број ЈН 1/2019. 05-04-2019. Обавештење о закљученом уговору 22-3-2019 Одлука о додели уговора 06-03-2019.Позив за подношење понуда ЈН 1-2019 06-03-2019.     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 1-2019 06-03-2019.  KONKURSNA DOKUMENTACIJA LETNJE ODRZAVANJE 2019  

0 comments

План јавних набавки за 2019. годину

 

0 comments

ЈН 30/2018 закључен уговор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова Реконструкција саобраћајница у општини Жабари“ број ЈН 30/2018 27.2.2019. Oбавештење о закљученом уговору 06-2-2019. Oдлука о додели уговора Реконструкција саобраћајница у општини Жабари“ број ЈН 30/2018 23-1-2019.ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 30/2018 23-1-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ…

0 comments

PUBLIC INVITATION Number: 2 / 2018

an open procedure for awarding a public contract on PPP with elements of concession With regard to collection of bids aimed at awarding communal related activities pertaining to collection, transport and disposal of municipal waste from the area of the municipality of Zabari PUBLIC INVITATION…

0 comments

JН 29/2018 Закључен уговор

Позив за подношење понуда 2018/12/19. године Конкурсна документација 2018/12/19. године Одлука о додели уговора у оквиру јавне набавке „Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 29/2018.2018/12/28. Обавештење о закљученом уговору у оквиру „Набавка материјала за саобраћај“ број ЈН 29/2018. датум 2019/01/09.   28

0 comments

ЈН 27/2018 Обавештење о обустави поновљеног поступка

„Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2018/2019 години“ број ЈН 27/2018 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 04-01-2019. Oбавештење о обустави поступка ЈНМВ 27/2018 поновљени поступак 30-11-2018 OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 19.11.2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 19.11.2018 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA    

0 comments

ЈНМВ 27/2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

04-01-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 13.11.2018. Oдлука о обустави поступка  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку услуга „Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2018/2019 години“ број ЈН 27/2018. 02-11-2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ…

0 comments

План јавних набавки за 2018. годину Општине Жабари са изменама

План јавних набавки за 2018. годину Општинске управе Жабари   21-12-2018, Седма измена плана јавних набавки за 2018. годину  31-10-2018. Шеста измена плана јавних набавки за 2018. годину 25-9-2018.Пета измена плана јавних набавки за 2018. годину 06-9-2018  Четврта измена плана јавних набавки за 2018. годину…

0 comments

ЈН 28/2018

„Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2018/2019 години“ број ЈН 28/2018. 24-12-2018. Oбавештење о закљученом уговору 20-12-2018. Одлука о додели уговора „Зимско одржавање локалних путева и улица на територије општине Жабари“ 11-12-2018. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 11-12-2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

0 comments

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА – седишта за бебе.

На основу члана 39.Став 2. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац општинска управа општине Жабари кога заступа начелник Миловановић Небојша позвао је понуђаче да доставе своју понуду за набавку добра – седишта за бебе. Рок за…

0 comments

ЈНМВ 26/2018

„Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију саобраћајница у насељу Симићево, у општини Жабари“ 15-10-2018. Обавештење о закљученом уговору 08-10-2018. Oдлука о додели уговора 28-9-2018. IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 28-9-2018. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 28-9.2018.  Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 26-9-2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 29-9-2018. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA  

0 comments

ЈН 23/2018

10-10-2018. Обавештење о закљученом уговору 03-10-2018. 8. ODLUKA O DODELI UGOVORA MEDICINSKA OPREMA SKENIRANO 10-9-2018.  ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 2/2018 10-9-2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА 10-9-2018. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 23/2018   На основу члана 32. и члана 55. став…

0 comments

ЈН 24/2018

05-10-2018 Обавештење о закљученом уговору 18-9-2018. Одлука о додели уговора На основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуке о покретању…

0 comments

ЈН 22/2018

05-10-2018. Обавештење о закљученом уговору 18-9-2018. Одлука о додели уговора На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује ПОЗИВ ЗА…

0 comments

ЈН 21/2018

05-10-2018 Обавештење о закљученом уговору 18-9-2018. Oдлука о додели уговора ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Технички преглед изведених радова у ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима, Брзоходу, Кочетину и Сибници и здравствене амбуланте у Влашком Долу“ БРОЈ ЈНМВ: 21/2018 06-9-2018. Konkursna dokumentacija JNMV 21 2018 TEHNICKI PREGLED…

0 comments

ЈН 25/2018

05-10-2018. Обавешење о закључуном уговору 19-9-2018.  Одлука о додели уговора ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Набавка услуга: „Стручни надзор над извођењем радова на летњем одржавању локалних путева и улица на територији општине Жабари“ број ЈН 25/2018 07-9-2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 07-9-2018. КОНКУРСНА…

0 comments

JН 7/2018 Одлука о измени уговора

28-8-2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JN OS KOCETIN SKENIRANO 10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS KOCETIN 04.5.2018.  Oбавештење о закљученом уговору 17.4.2018.   Oдлука о додели уговора за јавну набавку бр 7/2018   ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИСТУРЕНО…

0 comments

ЈН 22/2017 ОДЛУКА О 2. ИЗМЕНИ УГОВОРА

31.8.2018. ОДЛУКА О 2. ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ АМБУЛАНТА ВЛАШКИ ДО 26.7.2018. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ АМБУЛАНТА ВЛАШКИ ДО 20.4.2018.   Обавештење о закљученом  уговору „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ВЛАШКОМ ДОЛУ“ број ЈН 22/2017   Грађевински радови на санацији и адаптацији…

0 comments

ЈН 8/2018 Одлука о измени уговора

30.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA II SKENIRANO 10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA  04.5.2018.Oбавештење о закљученом уговору 17.4.2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку бр 8/2018   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова 2„ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ…

0 comments

ЈН 1/2018

29.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 24.8.2018. Одлука о додели уговора На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник  РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Скупштина општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА…

0 comments

ЈН 20/2018

14.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 03.8.2018.   ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR POPLOCAVANJE JN 20 2018 SKENIRANO „Стручни надзор над извођењем радова на реконструкција тротоара – поплочавање улице Кнеза Милоша, општина Жабари“ број ЈН 20/2018 Konkursna dokumentacija JNMV 20 2018 NADZOR POPLOCAVANJE TROTOARA ZABARI       25.7.5018. Poziv…

0 comments

ЈН 19/2018 Oбавештење о закљученом уговору

03.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУза јавну набавку број 19/2018 “Набавка и испорука електричне енергије“ 11.7.2018. Одлукa о додели уговора. На основу члана 55. став 1. тачка 2), и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул….

0 comments

ЈН 16/2018 Обавештење о закљученом уговору

25.7.2018. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru GRADIM DOM KUTLURE PORODIN 09.7.2018. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 16 2018 DOM KULTURE PORODIN SKENIRANO 14.6.2018. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 14.6.2018.  ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 14.06.2018.   01.06.2018.       ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 16/2018  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У…

0 comments

ЈН 14/2018 обавештење о закљученом уговору

25.7.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку број 14/2018, отворени поступак “Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари“ 25.6.2018.  Одлукa о додели уговора у оквиру јавне набавке „Превоз студената основних и средњих школа са територије општине Жабари“ број ЈН 14/2018 23.05.2018 1….

0 comments

ЈН 18/2018 обавештење о закљученом уговору

18.7.2018. Оbavestenje O Zakljucenom Ugovoru NADZOR SAOBRACAJNICE 05-7-2018.. ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR SAOBRACAJNICE На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103,…

0 comments

ЈН 17/2018 Oбавештење о закљученом уговору

18.7.2018.  Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru CASA NADZOR DOM KUTLURE PORODIN 03.7.2018. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 17 2018 NADZOR DOM PORODIN    На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац…

0 comments

ЈН 1/2018 Одлука о измени Уговора

29. jun 2018 . ODLUKA O IZMENI UGOVORA VODOVOD ALEKSANDROVAC SKENIRANO   Реконструкција главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац) број ЈН 1/2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA VODOVOD ALEKSANDROVAC JN1-2018 Pojasnjenje kd…

0 comments

ЈН 13/2018 Обавештење о закљученом уговору

30.5.2018. Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.2 16.5.2018.Одлука о додели уговора Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда „Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера“ ЈН 13/2018 ( наручилац: општинска управа). 20.04.2018.    Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива 20.04.2018    Конкурсна…

0 comments

Закључен уговор – Јн 10/2018

„Извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица у насељу Точка“ број ЈН 10/2018 18.5.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 03.5.2018. Одлука о додели уговора   

0 comments

JНБР 15/2018 закључен уговор

09.5.2018.  ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 15 2018 NADZOR TOCKA 07.5.2018 ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR TOCKA Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Стручни надзор над извођењем радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица…

0 comments

Јавна набавка МВ 11/2018 закључен уговор

8.  Обавештење о закљученом уговору – Партија 1      27.04.2018. године  7.  Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 27.04.2018. годинe  6. Одлука о додели уговора 19.04.2018. године ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 11/2018 У поступку јавне набавке мале…

0 comments

JНМВ 12/2018 закључен Уговор

1. Обавештење о закљученом уговору- Партија 1 2018/04/25. године 2. Обавештење о закљученом уговору- Партија 2 2018/04/25. године  24.4.2018.  Одлука о додели уговора ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуге дератизација и сузбијања комараца ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2018 1. Позив за подношење понуда         …

0 comments

ЈНМВ 01/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2018 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА САОБРАЋАЈ 1. Poziv za podnošenje ponuda 07.03.2018. godine 2. Konkuirsna dokumentacija 07.03.2018. godine 3. Odluka o dodeli ugovora 26.03.2018. godine. 4. Обавештење о закљученом уговору 12.04.2018. године  

0 comments

Јавна набавка 9/2018

„Набавка услуга: Партија 1. –  Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, истурено одељење у Кочетину; Партија 2. –  Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења…

0 comments

ЈН 6/2018

„Израда пројектно – техничке документације – пројекти локалних путева“ број ЈН 6/2018 13.03.2018                JN 6 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU PROJEKTI   Датум објаве Назив документа   20.02.2018 Одлука о додели уговора 08.02.2018 Појашњење конкурсне документације 02.02.2018 Конкурсна…

0 comments

Набавка услуга број ЈН 5/2018

Партија 1. – Израда пројекта за рушење објекта у Александровцу, Партија 2. –  Израда пројекта за изградњу кабловског вода за прикључење вишепородичног стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима, на к.п.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС „Жабари“, Партија 3. – Израда енергетских пасоша…

0 comments

ЈН 4/2018

Партија 1. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења радова на реконструкцији главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац); Партија 2. – Стручни надзор и…

0 comments

ЈН 3/2018

Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2018. години број ЈН 3/2018

0 comments

ЈН 2/2018

Радови на ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац – Врбница број ЈН 2/2018 JN 2 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU TICEVAC JN 2 2018 ODLUKA O DODELI UGOVORA TICEVAC  

0 comments

број ЈН 23/2017 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Јавна набавка мале вредности „Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у сезони 2017/2018“ број ЈН 23/2017 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК  

0 comments

ЈН 25/2017

Услуге транспорта и депоновања комуналног отпада-Општинска управа ЈН 25/2017

0 comments

ЈН 24/2017

Набавка услуга стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у току извођења радова на санацији и адаптацији здравствене амбуланте у Влашком Долу“ број ЈН 24/2017

0 comments

ЈН 23/2017

Јавна набавка мале вредности „Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у сезони 2017/2018“ број ЈН 23/2017

0 comments

ЈНМВ 21/2017

“Набавка материјала за саобраћај“ ЈНМВ 21/2017 (Општинска управа)

0 comments

ЈНМВ број 20/2017

Набавка водоводног, канализационог и електро материјала-мали грант ЈНМВ број 20/2017  

0 comments

ЈНМВ број 19/2017

Набавка грађевинског материјала за помоћ интерно расељеним лицима ЈНМВ број 19/2017

0 comments

ЈН 18/2017

Набавка услуга: Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне конструкције општинског…

0 comments

ЈНМВ 17/2017

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ  „Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији саобраћајница на територији општине Жабари“  БРОЈ ЈНМВ: 17/2017  

0 comments

Јавна набавка мале вредности по партијама – Добра

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари  објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА…

0 comments

Угоститељске услуге поводом Дана општине ЈН 1/2017

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Скупштина општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности број 1/2017…

0 comments

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА ЈНМВ број 16/2017

0 comments

Појачано одржавање и доградња спортског терена у Влашком Долу ЈНМВ број 15/2017

0 comments

Уређење некатегорисаних путева и отресишта у Витежеву ЈНМВ број 14/2017

0 comments

Инвестиционо одржавање ОШ Александровац ЈН 13/2017

0 comments

ЈНМВ ПО ПАРТИЈАМА – ДОБРА, НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЈН 12/2017

Набавка материјала: Партија 1. Набавка ПВЦ столарије; Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала; Партија 3. Набавка грађевинског материјала.  

0 comments

Набавка и испорука електричне енергије

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке…

0 comments

Надзор и технички преглед ЈНMВ 10/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА – УСЛУГЕ Стручни над извођењем радова и технички преглед објекта број ЈН 10/2017

0 comments

Јавна набавка мале вредности – ШАЈКОВАЧКИ ПОТОК

„Санација Шајковачког потока (обезбеђење протицајног профила бујичних потока)“ број ЈН 9/2017

0 comments

Јавна набавка мале вредности – Канализација

„Реконструкција фекалног колектора у ул. 9. септембра, Смедеревска и део улице Кнеза Милоша у Жабарима – II фаза“ ЈАВНА НАБАВКА бр. 8/2017

0 comments

Преговарачки поступак без објављивања позива

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 7/2017 “ Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера“

0 comments

Услуге дератизације и сузбијања комараца- ЈН 6/2017

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуге дератизација и сузбијања комараца ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017

0 comments

Услуге транспорта и депоновања комуналног отпада“ број ЈН 5/2017

0 comments

ЈНМВ 4/2017

0 comments

Набавка материјала за саобраћај број ЈН 1/2017

0 comments

Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари“ број ЈН 3/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку услуга „Превоз ученика основних и средњих школа са територије  општине Жабари“ број ЈН 3/2017

0 comments

Грађевински радови на адаптацији и санацији О.Ш. „Дуде Јовић“ЈН 2/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ О.Ш. „ДУДЕ ЈОВИЋ“ УЛ. КНЕЗА МИЛОША 117, ЖАБАРИ“ број ЈН 2/2017

0 comments

Асфалтирање путева на територији општине Жабари

Асфалтирање путева на територији општине Жабари: Изградња улице Партизанске у МЗ Влашки До општина Жабари“ број ЈН 1/2017 ( Општинска управа)  

0 comments

Позив за достављање понуда за услуге ревизије завршног рачуна општине Жабари за 2016. годину

0 comments

РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА У СРБИЈИ

РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА У СРБИЈИ ПОТПРОЈЕКАТ 4-КОМПОНЕТА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИ МОДЕЛ СПРОВОЂЕЊА, СТАМБЕНИ ПРОГРАМ

0 comments

Јавна набавка радова – Грађевински радови на адаптацији и санацији школског објекта основне школе издвојено одељење Брзоходе

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Жабари – за јавну набавку радова – „Грађевински радови на адаптацији и санацији школског објекта основне школе „Дуде Јовић“ издвојено одељење Брзоходе, општина Жабари“

0 comments

Помоћ у кући за особе са инвалидитетом број 5/2016

0 comments

Позив за прикупљање понуда за набавку услуга мобилне телефоније 2016

 

0 comments

Набавка и испорука електричне енергије ЈН 4/2016

0 comments

Позив за прикупљање понуда за набавку канцеларијског материјала ОУ Жабари (није јавна набавка)

0 comments

Позив за прикупљање понуда за набавку тонера ОУ Жабари

0 comments

Набавка огрева ЈН 3/2016

0 comments

Услуге транспорта и депоновања комуналног отпада JН 4/2016

0 comments

Услуге дератизације и сузбијања комараца JН 2/2016

0 comments

Набавка материјала за саобраћај ЈН 3/2016

0 comments

Набавка рачунарске опреме ЈН 1/2016

0 comments

Помоћ у кући за стара лица ЈН 2/2016

0 comments

Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари“ ЈН 1/2016

0 comments

Планови јавних набавки за 2016. годину

0 comments

Набавка уређаја за мерење количине алкохола и ручно мерење брзине ЈН 6/2015

0 comments

Услуге дератизације и сузбијање комараца ЈН 32015

0 comments

Канцеларијски материјал ЈН 2/2015 (Општинска управа општине Жабари)

0 comments

Услуге информисања ЈН 4/2015

0 comments