Информације од јавног значаја

Овлашћено лице за поступање захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Општини Жабари је Чолић Љубодраг, дипломирани правник, радник општинске управе. Захтеви се подносе на адресу Општина Жабари улица Кнеза Милоша 103 12374 Жабари тел.012 250 130 sozabari@ptt.rs [accordion][spoiler title=“ОВЛАШЋЕЊЕ“ open=“no“ style=“fancy“ icon=“plus“…