Процена утицаја на животну средину 2021

22-3-2021. Обавештење о донетој одлуци којом се утврђује да није потребна проценa утицаја пројекта на животну средину привредног друштва “ДОРАДО“ д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ улица Гајева број 31 04-3-2021. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину привредног друштва “ДОРАДО“ д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ…

Процена утицаја документи септембар 2019

Обевештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад Обевештење о пријему захтева за давање сагласности на студију о процене утицаја РБС Витежево на жиотну средину  

Обевештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ЖС, гасовода у општина Жабари

Обевештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ЖС, гасовода у општина Жабари

Процена утицаја на животну средину решења

Обевештење о донетом решењу да је потребна процена утицаја РБС Витежево на жиотну средину Обевештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја МРАТИНКОВИЋ НИКОЛА (ЗОРАН) из СИМИЋЕВА    

Процена утицаја на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене ЖС МРАТИНКОВИЋ НИКОЛА из СИМИЋЕВА Обевештење о поднетом захтеву за длучивање о потреби процене утицаја РБС Витежево на животну средину

Процена утицаја на животну средину

02. новембар 2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ Studija procene uticaja korkigovana 22 oktobar 2018 17Август 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ STUDIJA PROCENE UTICAJA NA S SR Projekat…