ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА 2. ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПОРОДИН

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА, ДРУГЕ ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПОРОДИН, ОПШТИНА ЖАБАРИ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На јавни увид излаже се нацрт плана, Друге изменe и допунe Плана генералне регулације насеља Породин, Општине Жабари, Републике Србије, у трајању од 30 дана, и то у периоду од 15. марта 2022. године до 14. априла 2022. године.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид и доступан заинтересованој јавности сваког радног дана у времену од 10:00 до 14:00 часова, у просторијама Општине Жабари, улица Кнеза Милоша број 103/I, Жабари.
Физичка и правна лица примедбе на нацрт плана могу доставити у писаној форми Комисији за планове Општине Жабари, преко писарнице у приземљу зграде, у току трајања јавног увида, закључно са 14. априлом 2022. године до 15:00 часова.