Jaвни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за инвестиције у пољоприведи у 2022

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, 10/13, 142/14, 103/15, 101/16) и на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник општине Жабари“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне…

Јaвни конкурс за попуњавање слободних радних места

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017- др. закон, 95/2018 и 114/2021), чланова 11. и 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним…

Јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини пакета штампаних уџбеника за први разред за ученике основних школа у Жабарима

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА   у висини пакета штампаних уџбеника за први разред за ученике основних школа на територији општине Жабари за школску 2022/2023. годину. Општина Жабари, расписује јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини пакета…