ЈАВНИ УВИД за израду Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ореовица, Општина Жабари  

1_KTP sa granicom 2.1_Izvod iz ppo_refralna karta 1_namena_prostora 2.2_Izvod iz ppo_refralna karta 2_mrez.naselja .jav.sluzb i infrast 2.3_Izvod iz PGR-a naselja Oreovica 3_Postojeca namena povrsina 4_Planirana namena povrsina TEKST Rани JU прве измене и допуне ПГР Ореовица Рани јавни увид Прве измене и допуне ПГР Ореовица

ОБАВЕШТЕЊЕ ЕКО НАКНАДА

Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јула 2021. године истиче рок за подношење пријаве за 2021. годину. Преузмите обавештење: Институт Михајло Пупин омогућио је да…

Објављено ЛПА   

Јавни позив– Грађевински радови на реконструкцији објекта Центра за социјални рад у Жабарима.

07.5.2021 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 26-4-2021 Odluka o dodeli ugovora 12-3-2021 Javni poziv – prečišćeni tekst 03-03-2021Javni poziv – prečišćeni tekst Centar za socijalni rad Žabari 26-2-2021 Javni poziv – prečišćeni tekst 26.02.2021. 22-2-2021 Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama…

Jавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије

    Уколико желите мапе бољег квалитета или имате сугестије посетите доле наведени линк на коме се се налази образац за сугестије. https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-republike-srbije-od-2021-do-2035-godine-i-izveshtaj-o  

МЕЊА СЕ Решење о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ Број: 119-01-00098/2021-09 Датум: 29. март 2021. године Београд Немањина 22 – 26