ЈН 16/2018 измена и појашњење

14.6.2018. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

14.6.2018.  ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 14.06.2018.


 

01.06.2018.       ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 16/2018 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
за јавну набавку радова

„Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању дела зграде за културно уметничку делатност и забаву Дома културе у Породину на кат. парц. број 7314 К.О. Породин“ број ЈН 16/2018

 1. Jaвни позив                   30.5.2018
 2. Конкурсна документација           30.5.2018.

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јун 2018

 1. Обавештење потребна процена утицаја ОПШТИНА ЖАБАРИ
 2. Обевештење није потребна процена утицаја на животну средину „DOKI BOX 035“ из СВИЛАЈНЦА

мај 2018

 1. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „DOKI BOX 035“ из СВИЛАЈНЦА
 2. ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА (ОТПАДНИХ ГУМА И ПЛАСТИКЕ), КАПАЦИТЕТА 20 ТОНА ДНЕВНО У ЖАБАРИМА НА КП БР 5153/3 У К.О. ЖАБАРИ

ЈН 13/2018 Обавештење о закљученом уговору

30.5.2018. Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.2

16.5.2018.Одлука о додели уговора


Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда „Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера“ ЈН 13/2018 ( наручилац: општинска управа).

20.04.2018.    Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива
20.04.2018    Конкурсна документација

2. измена плана набавки за 2018 годину

24-5-2018.   Друга измена плана јавних набавки за 2018. годину Општинске управе Жабари

 Датум објаве Назив документа 
27.03.2018. Прва измена плана  јавних набавки за 2018.годину

План јавних набавки за 2018. годину Општине Жабари

 Датум објаве Назив документа 
23.02.2018 План јавних набавки за 2018.годину

План јавних набавки за 2018.годину

 Датум објаве Назив документа  
22.01.2018 План јавних набавки за 2018.годину

ЈН 14/2018

23.05.2018

1. Појашњење конкурсне документације
2. Изменa и допунa конкурсне документације
3. Конкурсна документација- измењена
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


На основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-53/2018-01 од 23.04.2018. године, Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
за јавну набавку услуга
„Превоз ученика основних и средњих школа са територије
општине Жабари“
број ЈН 14/2018

1. Позив за подношење понуда 2018/04/26. године
2. Конкуирсна документација 2018/04/26. године

Закључен уговор – Јн 10/2018

„Извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица у насељу Точка“

број ЈН 10/2018

18.5.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

03.5.2018. Одлука о додели уговора 

 

Kонкурс за финансирање програма од јавног значаја која реализују удружења

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ реализује УДРУЖЕЊА И ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БИЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ.

1. Јавни позив                                                 2018/05/17. године
2. Пријава на конкурс                                    2018/05/17. године

JНБР 15/2018 закључен уговор

09.5.2018.  ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 15 2018 NADZOR TOCKA

07.5.2018 ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR TOCKA

Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Стручни надзор над извођењем радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица у насељу Точка“
број ЈН 15/2018

Закључци

 1. Закључак о одбацивању водовода у Александровцу
 2. Закључак о одбацивању за гасовод у Тићевцу
 3. Закључак о одбацивању за оптички кабал у општини Жабаљ
 4. Закључак о одбацивању за САВО ЈОВОВИЋ из ЖАБАРА
 5. Закључак о одбацивању за СЛОБОДАНА ИЛИЋА из ПОРОДИНА
 6. Zakljucak-Trifunovic-Slavica-iz-Aleksandrovca
 7. zakljucak-o-odbacivanju-obradovic-sasa-porodin
 8. zakljucak-odbacivanje-malisa-projekt-lokacijski-uslovi
 9. zakljucak-odbacivanje-malisa-projekt
 10. zakljucak-odbacivanje-jp-dioz-put-mirijevo
 11. zakljucak-odbacivanje-jp-dio-zabari
 12. Zakljucak-Milosevic-Sasa-iz-Vlaskog-Dola-1
 13. zakljucak-dp-o-odbacivanju-sistema-za-navodnjavanje-zabarske-kasete21032017
 14. zakljucak-dp-o-odbacivanju-pomocni-objekat-u-zabarima
 15. Zakljucak DP o odbacivanju vodovoda u Aleksandrovcu
 16. Zakljucak DP o odbacivanju rekonstrukcija vodovoda u Vlaskom Dolu

ЈН 8/2018 закључен уговор

04.5.2018.Oбавештење о закљученом уговору

17.4.2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку бр 8/2018

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова 2„ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У СИБНИЦИ“ број ЈН 8/2018