ЈН 06-2020 „Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари“

08-7-2020 Обавештење о поднешеном захтеву за заштиту права 2 06-7-2020 Обавештење о поднешеном захтеву за заштиту права 25-6-2020 Одлука о додели уговора 09-6-2020 IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN 6 2020 09-6-2020 IZMENA POZIVA ZA PODNOSENJE PONUDA 09-6-2020 POJASNJENJE PREVOZ JN 6 2020 09-6-2020 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava…

JН 7/2020 ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК -ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

„ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ“ број ЈН 7/2020 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 06-7-2020 Измена и допуна конкурсне документације 2 06-7-2020 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2   02-7-2020 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 02-7-2020…

JН 7/2020 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК „ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ“ број ЈН 7/2020 23-6-2020 Obavestenje o obustavi postupka 15-6-2020 Oдлука о обустави поступка 05-6-2020. Појашњење конкурсне документације 03-6-2020.Позив за подношење понуда  03-6-2020  Kонкурсна докуметација  (word)  03-6-2020  Kонкурсна докуменатација 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Комисија за спровођење поступка избора програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Жабари, расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФИНАНСИРА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ У 2020. ГОДИНИ 15-6-2020 Oдлука…

ЈН број 5/2020 канцеларијски материјал по партијама закључен уговор

04-6-2020 Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 04-6-2020 Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 20-5-2020 Oдлука о додели уговора 30-4-2020 Позив за подношење понудa 30-4-2020 Конкурсна документација    

JН 03/2020 Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике  Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-23/2020-01 од 24.03.2020. године, Општинска управа општине Жабари дана 30.03.2020. године објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без…

ЈН 2/2020 Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Витежево, Породин, Симићево и Миријево

„Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Витежево, Породин, Симићево и Миријево “ број ЈН 2/2020 12-5-2020. Oбавештење о закљученом уговору 28-4-2020 ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 2 2020 ASFALTIRANJE 26-3-2020 Појашњење конкурсне документације бр 2 26-3-2020.IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN 2 2020 26-3-2020….