Планови

План генералне регулације за насеље Александровац

План генералне регулације за насеље Ореовица

План генералне регулације за насеље Породин са изменама и допунама

План генералне регулације насеља Породин

 

Прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља Породин

План генералне регулације за насеље Симићево

План генералне регулације за насеље Влашки до