Jавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије

 

[spoiler title=“Рефералне карте“ open=“no“ style=“fancy“ icon=“arrow-circle-1″ anchor_in_url=“no“] [custom_gallery source=“media: 3253,3257,3255,3256,3252,3254″ limit=“8″ link=“lightbox“ target=“blank“ width=“250″ height=“360″ title=“always“][/spoiler] [spoiler title=“Стратешка процена утицаја на животну средину“ open=“no“ style=“fancy“ icon=“arrow-circle-1″ anchor_in_url=“no“] [/spoiler] [spoiler title=“Нацрт просторног плана Републике Србије“ open=“no“ style=“fancy“ icon=“arrow-circle-1″ anchor_in_url=“no“] [/spoiler]

 

Уколико желите мапе бољег квалитета или имате сугестије посетите доле наведени линк на коме се се налази образац за сугестије.

https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-republike-srbije-od-2021-do-2035-godine-i-izveshtaj-o