Jавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије

 

Стратешка процена утицаја на животну средину
Нацрт просторног плана Републике Србије

 

Уколико желите мапе бољег квалитета или имате сугестије посетите доле наведени линк на коме се се налази образац за сугестије.

https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-republike-srbije-od-2021-do-2035-godine-i-izveshtaj-o