Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места

ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

 I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Жабари, Жабари, ул. Кнеза Милоша 103.

II Радно место које се попуњава:

 

Члан 24. радно место број 8. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број  16/2022),

 

„Послови вођења јавних инвестиција, стручно – технички послови управљања имовином и комуналном инфраструктуром“