Интерни конкурс

у складу са Решењем о потреби попуњавања слободних извршилачких радних места, број 10-3 /2023-01 од  02.06.2023. године, начелник Општинске управе општине Жабари, оглашава:

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Жабари, Жабари, ул. Кнеза Милоша 103.

II Радна места која се попуњавају:

 

А) Члан 24. радно место број 18. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 19/2022),

 

Књиговођа и послови праћења стања у области културе и јавног информисања“

 

Звање: Млађи саветник број службеника: 1