ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Општинска управа општине Жабари, Жабари, ул. Кнеза Милоша 103.

 

 

Овај оглас се објављује на званичној интернет презентацији општине Жабари (oвом сајту) и на огласној табли општине Жабари.

У дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то: дневни лист Вечерње новости, објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.