ЈН 25/2018

05-10-2018. Обавешење о закључуном уговору

19-9-2018.  Одлука о додели уговора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ
„Набавка услуга:
„Стручни надзор над извођењем радова на летњем одржавању локалних путева и
улица на територији општине Жабари“
број ЈН 25/2018

07-9-2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

07-9-2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА