ЈН 21/2018

05-10-2018 Обавештење о закљученом уговору

18-9-2018. Oдлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ
„Технички преглед изведених радова у ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима, Брзоходу, Кочетину и Сибници и здравствене амбуланте у Влашком Долу“
БРОЈ ЈНМВ: 21/2018

06-9-2018. Konkursna dokumentacija JNMV 21 2018 TEHNICKI PREGLED SKOLE I AMBULANTA

06-9-2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА