JН 7/2020 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

„ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ“

број ЈН 7/2020

23-6-2020 Obavestenje o obustavi postupka

15-6-2020 Oдлука о обустави поступка

05-6-2020. Појашњење конкурсне документације

03-6-2020.Позив за подношење понуда