ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

 ЈАНУАР

·         Редовне контроле јавног превоза путника.

·         Редовне контроле јавног превоза терета.

·         Ванредне контроле јавног превоза путника.

·         Ванредне контроле јавног превоза терета.

·         Редовне контроле ауто-такси превоза

·         Ванредне контроле ауто-такси превоза.

·         Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака.

·         Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката.

·         Контроле путева, путне опреме и путних објеката по  пријавама странака.

·         Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засада поред путева.

·         Контрола зимског одржавања путева и улица.

·         Архивирање пописа аката.

·         Израда годишњег извештаја о раду за предходну годину.

 

 

 ФЕБРУАР

·         Редовне контроле јавног превоза путника.

·         Редовне контроле јавног превоза терета.

·         Ванредне контроле јавног превоза путника.

·         Ванредне контроле јавног превоза терета.

·         Редовне контроле ауто-такси превоза

·         Ванредне контроле ауто-такси превоза.

·         Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака.

·         Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката.

·         Контроле путева, путне опреме и путних објеката по  пријавама странака.

·         Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засада поред путева.

·         Контрола зимског одржавања путева и улица.

 

 

 МАРТ

·         Редовне контроле јавног превоза путника.

·         Редовне контроле јавног превоза терета.

·         Ванредне контроле јавног превоза путника.

·         Ванредне контроле јавног превоза терета.

·         Редовне контроле ауто-такси превоза

·         Ванредне контроле ауто-такси превоза.

·         Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака.

·         Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката.

·         Контроле путева, путне опреме и путних објеката по  пријавама странака.

·         Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засада поред путева.

 

 АПРИЛ

·         Редовне контроле јавног превоза путника.

·         Редовне контроле јавног превоза терета.

·         Ванредне контроле јавног превоза путника.

·         Ванредне контроле јавног превоза терета.

·         Редовне контроле ауто-такси превоза

·         Ванредне контроле ауто-такси превоза.

·         Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака.

·         Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката.

·         Контроле путева, путне опреме и путних објеката по  пријавама странака.

·         Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засада поред путева.

 

 

 МАЈ

·         Редовне контроле јавног превоза путника.

·         Редовне контроле јавног превоза терета.

·         Ванредне контроле јавног превоза путника.

·         Ванредне контроле јавног превоза терета.

·         Редовне контроле ауто-такси превоза

·         Ванредне контроле ауто-такси превоза.

·         Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака.

·         Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката.

·         Контроле путева, путне опреме и путних објеката по  пријавама странака.

·         Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засада поред путева.

·         Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза).

 

 

 ЈУН

·         Редовне контроле јавног превоза путника.

·         Редовне контроле јавног превоза терета.

·         Ванредне контроле јавног превоза путника.

·         Ванредне контроле јавног превоза терета.

·         Редовне контроле ауто-такси превоза

·         Ванредне контроле ауто-такси превоза.

·         Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака.

·         Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката.

·         Контроле путева, путне опреме и путних објеката по  пријавама странака.

·         Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза).

 

 

 

 ЈУЛ

·         Редовне контроле јавног превоза путника.

·         Ванредне контроле јавног превоза путника.

·         Редовне контроле ауто-такси превоза

·         Ванредне контроле ауто-такси превоза.

·         Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака.

·         Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката.

·         Контроле путева, путне опреме и путних објеката по  пријавама странака.

·         Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза).

 

 

                                                       АВГУСТ

·         Редовне контроле јавног превоза путника.

·         Ванредне контроле јавног превоза путника.

·         Редовне контроле ауто-такси превоза

·         Ванредне контроле ауто-такси превоза.

·         Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака.

·         Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката.

·         Контроле путева, путне опреме и путних објеката по  пријавама странака.

·         Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза).

·         Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засада поред путева.

 

 СЕПТЕМБАР

·         Редовне контроле јавног превоза путника.

·         Редовне контроле јавног превоза терета.

·         Ванредне контроле јавног превоза путника.

·         Ванредне контроле јавног превоза терета.

·         Редовне контроле ауто-такси превоза

·         Ванредне контроле ауто-такси превоза.

·         Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака.

·         Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката.

·         Контроле путева, путне опреме и путних објеката по  пријавама странака.

·         Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засада поред путева.

·         Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза).

 

 

 

 ОКТОБАР

·         Редовне контроле јавног превоза путника.

·         Редовне контроле јавног превоза терета.

·         Ванредне контроле јавног превоза путника.

·         Ванредне контроле јавног превоза терета.

·         Редовне контроле ауто-такси превоза

·         Ванредне контроле ауто-такси превоза.

·         Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака.

·         Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката.

·         Контроле путева, путне опреме и путних објеката по  пријавама странака.

·         Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засада поред путева.

 

 

 НОВЕМБАР

·         Редовне контроле јавног превоза путника.

·         Ванредне контроле јавног превоза путника.

·         Редовне контроле ауто-такси превоза

·         Ванредне контроле ауто-такси превоза.

·         Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака.

·         Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката.

·         Контроле путева, путне опреме и путних објеката по  пријавама странака.

·         Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засада поред путева.

 

 

 ДЕЦЕМБАР

·         Редовне контроле јавног превоза путника.

·         Ванредне контроле јавног превоза путника.

·         Редовне контроле ауто-такси превоза

·         Ванредне контроле ауто-такси превоза.

·         Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака.

·         Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката.

·         Контроле путева, путне опреме и путних објеката по  пријавама странака.

·         Контрола зимског одржавања путева и улица.

 

 

 

Комунални инспектор                                                               Руководилац Инспекције

        Ненад Вујчић                                                                              Љубодраг Чолић