Документи Грађевинске инспекције за 2020. годину

 

канцеларији бој 16,

на телефон 012/250-130, локал 18

064/81-33-217,