ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

 

 ЈАНУАР

 

·         Израда годишњег извештаја о раду за предходну годину.

·         Редовна контрола одржавања комуналног реда.

·         Контрола обављања комуналне делатности.

·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа који се обавља на јавним површинама.

·         Контрола по захтеву странке.

·         Ванредне контроле.

·         Архивирање пописа аката.

·         Израда годишњег известаја о раду за предходну годину.

 

 

 ФЕБРУАР

 

·         Редовна контрола одржавања комуналног реда.

·         Контрола обављања комуналне делатности.

·         Контрола радног времена угоститељских објеката

·         Контрола по захтеву странке.

·         Ванредне контроле.

·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа који се обавља на јавним површинама.

 

 

 МАРТ

 

·         Редовна контрола одржавања комуналног реда.

·         Контрола обављања комуналне делатности.

·         Контрола заузећа јавних површина

·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа који се обавља на јавним површинама.

·         Контрола радног времена.

·         Контрола по захтеву странке.

·         Ванредне контроле.

 

 

 АПРИЛ

 

·         Контрола одржавања зелених и рекреативних површина

·         Редовна контрола одржавања комуналног реда.

·         Контрола обављања комуналне делатности.

·         Контрола заузећа јавних површина

·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа који се обавља на јавним површинама.

·         Контрола по захтеву странке.

·         Ванредне контроле.

 

 

 МАЈ

 

·         Контрола одржавања зелених и рекреативних површина

·         Редовна контрола одржавања комуналног реда.

·         Контрола обављања комуналне делатности.

·         Контрола мањих монтажних објеката

·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа који се обавља на јавним површинама.

·         Контрола по захтеву странке.

·         Ванредне контроле.

 

 

 ЈУН

 

·         Редовна контрола одржавања комуналног реда.

·         Контрола обављања комуналне делатности.

·         Контрола мањих монтажних објеката

·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа који се обавља на јавним површинама.

·         Контрола по захтеву странке.

·         Ванредне контроле.

 

 

  

 

 ЈУЛ

 

·         Редовна контрола одржавања комуналног реда.

·         Контрола обављања комуналне делатности.

·         Контрола мањих монтажних објеката

·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа који се обавља на јавним површинама.

·         Контрола по захтеву странке.

·         Ванредне контроле.

 

 

АВГУСТ

 

·         Редовна контрола одржавања комуналног реда.

·         Контрола обављања комуналне делатности.

·         Контрола радног времена угоститељских објеката

·         Контрола мањих монтажних објеката

·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа који се обавља на јавним површинама.

·         Контрола по захтеву странке.

·         Ванредне контроле.

 

 

 СЕПТЕМБАР

 

·         Редовна контрола одржавања комуналног реда.

·         Контрола обављања комуналне делатности.

·         Контрола радног времена угоститељских објеката

·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа који се обавља на јавним површинама.

·         Контрола по захтеву странке.

·         Ванредне контроле.

 

 

  

 ОКТОБАР

 

·         Редовна контрола одржавања комуналног реда.

·         Контрола обављања комуналне делатности.

·         Контрола радног времена угоститељских објеката

·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа који се обавља на јавним површинама.

·         Контрола по захтеву странке.

·         Ванредне контроле.

 

 

 

 НОВЕМБАР

 

·         Редовна контрола одржавања комуналног реда.

·         Контрола обављања комуналне делатности.

·         Контрола радног времена угоститељских објеката

·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа који се обавља на јавним површинама.

·         Контрола по захтеву странке.

·         Ванредне контроле.

 

 

 ДЕЦЕМБАР

 

·         Редовна контрола одржавања комуналног реда.

·         Контрола обављања комуналне делатности.

·         Контрола радног времена угоститељских објеката

·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа који се обавља на јавним површинама.

·         Контрола по захтеву странке.

·         Ванредне контроле.

·         Ажурирање и архивирање предмета.

 

 

Комунални инспектор                                                               Руководилац Инспекције

        Ненад Вујчић                                                                              Љубодраг Чолић