Јaвни конкурс за попуњавање слободних радних места

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017- др. закон, 95/2018 и 114/2021), чланова 11. и 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-732/2022 од 31. јануара 2022. године, у складу са решењем о попуњавању слободних извршилачких радних места јавним конкурсом број 10-5/2022-01 од 18.11.2022. године и решењем о о попуњавању слободног радног места намештеника јавним конкурсом број 10-6 /2022-01 од 18.11.2022. године, начелник Општинске управе општине Жабари, оглашава: